การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

 

การเจริญเติบโตของระบบสืบพันธุ์ชายและหญิง พร้อมที่จะสามารถ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ได้เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยมีสัญญาณบ่งบอกถึงการเป็นสาว หรือเป็นหนุ่มที่สามารถพร้อมที่จะทำหน้าที่ คือ การมีประจำเดือนในหญิง การหลั่งน้ำอสุจิในชายนั่นเอง นอกจาก นั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ร่วมด้วย

 

การมีประจำเดือน หรือบางคนเรียกว่า รอบเดือน ประจำเดือน หรือเมนส์ ที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกกัน การมีประจำเดือน เป็นลักษณะที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิง ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งนี้ เป็นธรรมชาติของทุกคน ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด และยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีสุขภาพทางกายสมบูรณ์อีกด้วย เวลาปกติช่วงเวลาระหว่างการมีประจำเดือน ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ ยังสามารถกระทำกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม
การมีประจำเดือน จะเป็นวงรอบเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับมดลูกรังไข่ และต่อมไร้ท่อ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะเกิดที่ผนังชั้นในของมดลูกใน ระหว่างการมีประจำเดือน ผนังชั้นในสุดของมดลูกจะค่อยๆ หลุดตัวออกมาจากมดลูก ออกมาเป็นเลือดประจำเดือน โดยปกติจะมีปริมาณ 28 วัน หรือ 28+7 วัน ก็ยัง ถือว่าปกติ ในวงรอบ 28 วันนี้ ช่วงกึ่งกลาง คือ ประมาณวันที่ 14 ของการมีประจำเดือนนั้น (นับวันมีประจำเดือนวันแรก เป็นวันที่ หนึ่ง) จะเป็นช่วงที่ไข่สุก ซึ่งจะมีเวลาประมาณ 1 วัน ซึ่งถ้าไข่ถูกผสมฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนนี้ ก็จะยังคงมีระดับสูงอยู่ต่อไป ผนังมดลูกก็จะไม่มีการหลุดตัวออก เพราะจะต้องเป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว ซึ่งก็คือการตั้งครรภ์…..